Sanne Hauge er cand.pæd.psych.,

medlem af Dansk Psykologforening,

autoriseret af Psykolognævnet

SANNE HAUGE

FREDERIKS ALLÉ 112B

8000 AARHUS C

TEL. 2616 6718

Jeg, Sanne Hauge, tilbyder individuelle samtaleforløb til unge og voksne samt kurser i mindfulness. Mindfulness er en metode, der træner opmærksomhed og nærvær.


Jeg har som autoriseret psykolog stor erfaring med følgende problemstillinger:


  1. Mindfulness (individuelt/grupper)

  2. Depression

  3. Stress/udbrændthed

  4. Angst - herunder OCD, social angst, eksamensangst

  5. Tab og sorg

  6. Pårørende ved dødsfald

  7. Krise

  8. Alvorlig sygdom

  9. Selvværdsproblemer


Den primære indfaldsvinkel vil være kognitiv terapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og mindfulness, men metoden tilpasses det enkelte menneske.

Hvis du ikke skifter retning, ender du der, hvor du er på vej hen.“

Jeg lægger vægt på at møde dig som den, du er – med nærvær, venlighed og respekt som ramme for samtalerne. Du er den, som kender din egen verden bedst, jeg har derimod metoder og redskaber til at skabe forandring.

PSYKOLOG I AARHUS

KURSER I MINDFULNESS OG STRESS TILBYDES