SANNE HAUGE

FREDERIKS ALLÉ 112B

8000 AARHUS C

TEL. 2616 6718

SANNE HAUGE, cand.pæd.psych., AUTORISERET AF DANSK PSYKOLOGNÆVN


Jeg er født i 1952 og er autoriseret psykolog med praksis i Århus. Jeg beskæftiger mig primært med psykoterapeutiske samtaleforløb og kurser i mindfulness-baseret kognitiv terapi. Jeg er tidligere uddannet både sygeplejerske og folkeskolelærer og har arbejdet i de felter i mange år. I det daglige arbejde med psykologrådgivning trækker jeg derfor også på de erfaringer, jeg har erhvervet mig inden for de fagområder.


Jeg er uddannet i kognitiv terapi, mindfulness og ACT og har kurser i bl.a. kriseintervention, traumebehandling og sorgterapi. Jeg deltager løbende i danske og internationale kurser, konferencer og workshops i bl.a. kognitiv terapi, mindfulness og ACT.


Min grundholdning er, at forandring og personlig vækst er mulig livet igennem, uanset hvad det personlige udgangspunkt er.

Hvis du ikke skifter retning, ender du der, hvor du er på vej hen.“

SÆRLIGT KENDSSKAB TIL:


  1. Mindfulness (individuelt/grupper)

  2. Depression

  3. Stress/udbrændthed

  4. Angst - herunder OCD, social angst, eksamensangst

  5. Tab og sorg

  6. Pårørende ved dødsfald

  7. Krise

  8. Alvorlig sygdom

  9. Selvværdsproblemer


ERFARING

Jeg har bred erfaring med mange forskellige psykologiske problemstillinger fra mit arbejde i en psykologvirksomhed gennem fem år, arbejde i Voksenpsykologisk Kontor i Aarhus og fra min tilknytning til Kræftens Bekæmpelse og Mødrehjælpen som frivillig. Endvidere mange års meditationspraksis.


I marts 2011 er jeg startet som selvstændig psykolog med lokaler i konsulenthuset key2see, som ligger i smukke omgivelser i hjertet af Aarhus.

SANNE HAUGE