SANNE HAUGE

FREDERIKS ALLÉ 112B

8000 AARHUS C

TEL. 2616 6718

PRISER


Individuel samtale: 900 kr. (50 minutter)

Par-samtaler: 1200 kr. (90 minutter)


Jeg tager imod sundhedsforsikringer.

Hvis du har henvisning fra egen læge tilbydes du en individuel aftale, studerende og arbejdsløse tilbydes også individuelle aftaler.


Ved afbud skal jeg kontaktes senest dagen før aftalt tid. Ved afbud senere end det opkræves halvt honorar.


KONTAKT

For kontakt venligst send en mail til: sannehauge@gmail.com

eller ring på telefon: 2616 6718


Jeg har ingen fast telefontid.

Læg derfor meget gerne en besked - jeg ringer  tilbage så hurtigt som muligt.

Hvis du ikke skifter retning, ender du der, hvor du er på vej hen.“

KONTAKT

PSYKOLOG I AARHUS

Her finder du mig:
I Frederiks Allé går man gennem en

port ind til Sanne Hauge/key2see

Huset er et blåt baghus

Information vedr.Persondatalov 2018


Persondataforordningen er gældende fra d. 25. maj 2018. Formålet er i videst muligt omfang at beskytte dine personlige oplysninger. Som psykolog er jeg forpligtet til at overholde databeskyttelsesreglerne, og jeg er underlagt en journaliseringspligt. Journalen sikrer et kontinuerligt behandlingsforløb, men den skrives kun i hånden.


Som autoriseret psykolog er jeg omfattet af tavshedspligt. Helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger om dig må ikke videregives til andre uden dit samtykke.


Undtagelser fra tavshedspligten:

I tilfælde hvor der er alvorlig risiko for skade på dig eller andre, har jeg oplysningspligt – endvidere har jeg skærpet underretningspligt, hvis jeg får alvorlig mistanke om, at et barn mistrives.

Alle personoplysninger destrueres 5 år efter behandlingsforløbets ophør.


Vær opmærksom på, at alle henvendelser fra mig er krypterede, men at dine henvendelser måske ikke er det. Hvis din forespørgsel eller tidsbestilling indeholder oplysninger, som du mener skal beskyttes, bør du derfor rette henvendelse pr. telefon.