SANNE HAUGE

FREDERIKS ALLÉ 112B

8000 AARHUS C

TEL. 2616 6718

KOGNITIV TERAPI


En række videnskabelige undersøgelser viser, at kognitiv terapi har dokumenteret effekt fx i forhold til angst og depression. Kognitiv terapi fokuserer på din fortolkning af verden, og i samtalen vil der blive taget udgangspunkt i din tænkning med fokus på forbindelsen mellem tanker, følelser, fysiologiske reaktioner og adfærd. At blive opmærksom på denne sammenhæng medfører en bevidstgørelse om de forskellige aspekter, der er med til at fastholde dig i en ond cirkel.


Vi tager udgangspunkt i din verden her og nu med en målsætning om et samarbejde. Sammen afklarer vi, hvad du ønsker at arbejde med og finder nye tiltag til problemerne, som øger fleksibiliteten og handlemulighederne og dermed skaber større robusthed til at klare hverdagens og livets udfordringer.


ACT


ACT (Acceptance and Commitment Therapy) er en videreudvikling af kognitiv adfærdsterapi, der bygger på den nyeste psykologiske forskning.


Inden for ACT arbejdes der henimod et skift i den måde personlige erfaringer og oplevelser håndteres på. ACT-metoden udvikler klientens handlemuligheder og skaber fleksibilitet i tænkninger, hvorved livskvaliteten højnes.


ACT handler om at tage imod det, som livet tilbyder, og peger på en vej ud af lidelse ved at sætte fokus på det, der virkelig betyder noget i ens liv. Derfor er der meget fokus på livsværdier.


“ACT er at være sammen med dig selv med alt, hvad du indeholder - og gå i den retning, du har dine værdier - og være villig til dette - sammen med din fortid - så godt du kan.” (Steven Hayes)

Hvis du ikke skifter retning, ender du der, hvor du er på vej hen.“

PSYKOLOG I AARHUS

TERAPI & SAMTALER